Зворотній дзвінок
Кошик покупок
  • Ваш кошик порожній!

Угода користувача

УГОДА КОРИСТУВАЧА


ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Сайт – vuho.com.ua – платформа для розміщення Пропозицій про продаж Товару Продавцем.

Товар – товари, інформацію про продаж яких Продавець розмістив на Сайті.

Пропозиція – інформація, яка розміщена Продавцем на Сайті про конкретний Товар, який може бути придбаний Користувачами Сайту. Пропозиція включає в себе: інформацію про товар, інформацію про його ціну, способи оплати та доставки, а також інші умови придбання Товару. Умови Пропозиції визначаються Продавцем та можуть змінюватися до моменту підтвердження замовлення. Пропозиція не є офертою Продавця, а лише інформацією про можливі умови придбання Товару Користувачем. 

Замовлення – пропозиція Користувача спрямована Продавцю через Сайт з проханням продати Товар.

Користувач – фізична особа, яка переглядає інформацію на Сайті та/або оформляє Замовлення.

Продавець – ТзОВ «Моджі» – юридична особа, яка розміщує на Сайті Пропозиції про продаж Товару. 

Покупець – фізична особа, яка отримала підтвердження Замовлення від Продавця. 

Одержувач – Покупець або інша фізична особа, уповноважена отримати Товар. 


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дана Угода містить умови користування Сайтом, регламентує порядок використання Сайту, порядок оформлення Замовлення, політику конфіденційності та захисту персональних даних.

1.2. Користувач зобов'язаний повністю ознайомитися з цією Угодою до моменту реєстрації на Сайті та/або оформлення Замовлення. Реєстрація Користувача на Сайті та/або оформлення Замовлення означає повне і беззастережне прийняття Користувачем умов цієї Угоди. У разі незгоди з умовами цієї Угоди Користувач зобов’язаний припинити використання Сайту.

1.3. Продавець не несе відповідальності за будь-які помилки і неточності, в тому числі технічні та друкарські помилки, які можуть бути виявлені в Пропозиціях, а також в інших матеріалах та інформації, що містяться на Сайті. Продавець докладає всіх можливих зусиль, щоб забезпечити точність і достовірність розміщених на Сайті Пропозицій, матеріалів та інформації. 

1.4. Адміністрація Сайту не несе відповідальності за висловлювання та оцінки, залишені Користувачами та  Покупцями Сайту в якості відгуків. 

1.5. Користувач має право переглядати і завантажувати інформацію з Сайту виключно для особистого некомерційного використання. Забороняється змінювати матеріали Сайту та поширювати їх для громадських та/або комерційних цілей. Будь-яке використання інформації з Сайту на інших сайтах та/або в комп'ютерних мережах забороняється. 

1.6. З метою покращення роботи Сайту Користувачі/Покупці можуть звертатися до Продавця з будь-якими питаннями, претензіями, побажаннями та з будь-якої іншою інформацією, що стосується Сайту та/або Пропозицій, розміщених на Сайті. 

1.7. Дану Угоду може бути змінено та/або доповнено Продавцем в односторонньому порядку без будь-якого попередження Користувача та/або Покупця. Дана Угода є відкритим і загальнодоступним документом.


2. ЗАМОВЛЕННЯ

2.1. Користувач після ознайомлення з Пропозицією має право зробити Замовлення шляхом заповнення відповідної форми, встановленої Продавцем. Заповнення форми Замовлення вважається офертою Користувача Продавцю на придбання Користувачем відповідного Товару на умовах, що зазначені в Пропозиції. Замовлення Користувача розглядається Продавцем протягом 3 (трьох) робочих днів.

2.2. У разі підтвердження Продавцем Замовлення Користувача, таке Замовлення вважається прийнятим Продавцем і підлягає виконанню. 

2.3. Продавець має право не підтвердити Замовлення Користувача у разі відсутності у нього можливостей продажу Користувачеві відповідного Товару, в тому числі у зв’язку з відсутністю відповідного Товару на складі Продавця, зміною Пропозицій або з будь-яких інших підстав.

2.4. Зазначені в Пропозиції умови є попередніми умовами придбання Товару. 

2.5. Умови Пропозиції можуть змінюватися до моменту підтвердження Замовлення Продавцем.

2.6. Якщо умови Пропозиції змінюються, то такі зміни встановлюються однаковими для всіх Користувачів і вважаються новою Пропозицією.

2.7. При реєстрації на Сайті та оформленні Замовлення Користувач зобов’язується надати достовірні й точні відомості про себе та достовірні й точні контактні дані. Користувач є відповідальним за достовірність даних, зазначених у формі Замовлення. У разі, якщо неточне (неправильне) зазначення даних у Замовленні призвело до додаткових витрат Продавця, пов'язаних з доставкою Товару за невірною адресою або видачею не того Товару, всі пов'язані з цим збитки та витрати покладаються на Покупця та/або Продавець має право розірвати Угоду про продаж відповідного Товару.


3. СПОСОБИ ОПЛАТИ ТА ДОСТАВКИ

3.1. Способи оплати та доставки Товару зазначено на Сайті.

3.2. Датою оплати вважається дата надходження коштів на банківський рахунок Продавця.


4. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАР. ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ. ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ

4.1. Продавець забезпечує Користувачу/Покупцю одержання необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про Товар шляхом донесення до їхнього відома інформації про Товар, що розміщена на Сайті або безпосередньо на Товарі або упаковці або в документах, що додаються до Товару. 

4.2. У разі необхідності Користувач/Покупець може звернутися до Продавця для отримання необхідної інформації про Товар за допомогою засобів зв’язку, зазначених на Сайті.

4.3. Отримання Товару Покупцем/Одержувачем підтверджує відсутність будь-яких пошкоджень Товару, наявність усієї необхідної документації та інформації про Товар та обізнаність Покупця/Одержувача з усією інформацією та умовами, що викладено в таких документах. 

4.4. Гарантійний строк на Товар вказується на упаковці та/або в супровідних документах, які додаються до кожної одиниці Товару. Якщо відповідно до законодавства України відповідний Товар повинен мати гарантійний строк, але він не встановлений виробником, тоді гарантійний строк на такий Товар становить 3 (три) дні. 

4.5. Гарантійні зобов’язання Продавця не розповсюджується на недоліки Товару, які виникли внаслідок неналежного використання, зберігання, транспортування чи інших дій Покупця та/або третіх осіб.

4.6. Детальні умови здійснення гарантійного обслуговування зазначені на Сайті або в експлуатаційних документах, що додаються до кожної одиниці Товару.

4.7. Продавець гарантує дотримання ним Закону України «Про захист прав споживачів».


5. ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ТА ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

5.1. Продавець зобов’язуються з повагою і відповідальністю ставиться до конфіденційної інформації будь-якої особи, що стала Користувачем цього Сайту та/або придбала Товар на Сайті.

5.2. Володільцем та розпорядником персональних даних Користувачів Сайту та Покупців є ТзОВ «Моджі». 

5.3. Продавець збирає та здійснює обробку тільки тих персональних даних, які Користувач надає добровільно як суб'єкт персональних даних у процесі використання Сайту, що відповідно до вимог законодавства є згодою суб'єкта персональних даних на обробку своїх персональних даних відповідно до даної Угоди. 

5.4. Оформлюючи Замовлення та/або зазначаючи персональні дані у відповідних формах на Сайті Користувач дає згоду на збір та обробку своїх персональних даних відповідно до положень Закону України «Про захист персональних даних». 

5.5. Продавець збирає мінімальний обсяг інформації, необхідний виключно для виконання Замовлення суб'єкта персональних даних. Користувач може не вказувати персональні дані в полях, які не є обов’язковими для заповнення. 

5.6. Продавець збирає як основні персональні дані, такі як ім'я, прізвище, по батькові, адреса та електронну адресу, номер контактного телефону, так і вторинні (технічні) дані - файли cookie, системна інформація, інформація про з'єднання тощо.

5.7. Користувач/Покупець погоджується з тим, що конфіденційність переданих через Інтернет даних не гарантована в разі, якщо доступ до цих даних отримано третіми особами поза межами регулювання Продавця. Продавець не несе відповідальності за збитки, завдані таким доступом.

5.8. Продавець здійснює обробку персональних даних Користувачів/Покупців з метою виконання Замовлень, а також здійснює обробку будь-якої зібраної через Сайт інформації, в тому числі з коментарів (відгуків) з метою покращення Сайту, його доопрацювання, для маркетингових або дослідницьких цілей, а також для інших цілей, що не суперечить чинному законодавству України.

5.9. Адміністрація сайту зберігає персональні дані Користувачів/Покупців протягом терміну, необхідного для їх обробки.

5.10. Цією Угодою Користувач/Покупець дає згоду на включення добровільно наданих ним персональних даних до бази персональних даних Продавця, а також дає згоду на вчинення володільцем бази персональних даних, всіх дій, які відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» та інших нормативно-правових актів, є збором і обробкою його персональних даних у картотеках та/або інформаційно-телекомунікаційних системах відповідно до зазначеної вище мети.